Zpět

Sluneční clony MOBIVEERA

Finská firma Veera-Kaihdin Oy je renomovaným výrobcem prostředků pro zastínění oken vozidel veřejné hromadné přepravy osob, silničních i kolejových.  Zastiňovací rolety jsou dodávány pod obch. zn. MOBIVEERA.

    

Bezpečnost, komfort a kvalita jsou hlavním mottem pro působnost výrobce a těmito atributy jsou rovněž i definovány jeho produkty. K výrobě clon je používáno speciálních textilií splňujících požadavky direktivy  95/28/EC - ANNEX6 z hlediska požární bezpečnosti materiálů používaných v interiérech dopravních prostředků pro veřejnou dopravu osob. Pro potřeby výrobců kolejových vozidel jsou certifikovány dle DIN 5510-2 a DIN 54837.

 

Sluneční clony MOBIVEERA pro pracoviště obsluhy vozidla jsou vyráběny ve dvou základních modifikacích:

§         Bez vodítek:  Díky takto konstruovaným roletám je čelní sklo vozidla zcela prosto překážek, které by mohly mít i jakkoli minimální negativní vliv na výhled z vozidla.  Nastavení rolety se děje pomocí integrovaných sklopných ramen nebo křížovým mechanizmem.

§         S vodítky:  Mechanizmus rolet  vhodný zejména do vozidel s větším sklonem čelního skla. Spodní lišta stínítka je zakončena teleskopickými nástavci s oky, kterými  se posunuje po svislých vodicích tyčích.

Podle způsobu ovládání lze sluneční clony MOBIVEERA pro čelní okna vozidel rozdělit do tří skupin:

§         Roleta se obousměrně aktivuje pomocí elektromotoru nebo manuálně řetízkovým mechanizmem.  

§         Roleta se nastavuje tahem ruky za spodní úchyt a zpětně se navíjí pomocí táhla, jímž je po zatažení odblokován brzdný mechanizmus na navíjecím bubnu rolety.  Tímto způsobem je umožněno měnit plynule rychlost navíjení rolety a tím eliminovat i případné nárazy rolet při dojezdu do horní polohy. Při zátěžových testech obstály rolety předepsaných 12 000 cyklů bez poruchy a bez výraznějšího opotřebení jednotlivých mechanických částí.

§         Roleta se nastavuje pomocí nůžkového mechanizmu přímým tahem, resp. tlakem ruky za / na příslušný úchyt na spodní liště stínítka clony. Tento typ clony je nejčastěji používán pro zastínění čelních oken drážních vozidel, u autobusů je velmi vhodným prostředkem pro zastínění bočního okna v prostoru pracoviště řidiče.

 

Rolety pro zastínění oken v  prostoru pro cestující jsou ze speciální transparentní textilie, jež poskytuje cestujícímu dostatečný komfort z hlediska zastínění okna, avšak nebrání mu zcela ve výhledu.

 

Pro naše zákazníky je rovněž výhodou přizpůsobivost rolet MOBIVEERA veškerým jeho požadavkům z hlediska  rozměrů a způsobu montáže do vozidla, jakož i příhodné dodací lhůty a vynikající poměr v důležitém vztahu kvalita / cena. Snadná montáž clon má pozitivní vliv na zkrácení času potřebného pro výrobu vozidla a tím i na úsporu výrobních nákladů.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět